Op de vlucht in Ethiopië

Lunchprogramma’s op Keniaanse scholen

In actie tegen corona 
in Nepal

Opkomen voor vrouwenrechten in 
Zuid-Sudan

wereldnieuws

Vrouwenprotest in Zuid-Sudan

Opkomen voor vrouwenrechten in Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan zijn we gestart met het nieuwe programma Leaders of Peace. In samenwerking met diverse partners en het ministerie van Buitenlandse Zaken werken we aan het verbeteren van de positie van meisjes en jonge vrouwen.

Hoewel er in 2017 officieel een einde kwam aan de burgeroorlog in Zuid-Sudan, zijn er nog altijd conflicten in verschillende delen van het land. Veel mensen leven in armoede, er is nauwelijks werk en de gezondheidszorg is slecht. In deze situatie komt fysiek of seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes helaas veel voor. 65 procent van hen heeft hiermee te maken, blijkt uit cijfers van Unicef. Het nieuwe Leaders of Peace-programma heeft als doel om de positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren. Dat leidt tot minder geweld en meer zeggenschap.

Betere bescherming

Met Leaders of Peace gaan we voor blijvende verbetering. De normen moeten veranderen en dat doen we door samen te werken met jongeren- en vrouwenorganisaties. En, heel belangrijk, door ook mannen bij dit proces te betrekken. Van binnenuit kunnen vrouwen, mannen en jongeren werken aan verandering die breed wordt gedragen.

Ondertussen werken we samen met overheden en politie om vrouwen beter te beschermen tegen geweld. Nu zijn er nauwelijks gevolgen voor daders en hebben slachtoffers weinig te zeggen. Met trainingen leren we politiemensen om het welzijn van slachtoffers centraal te stellen. Ook werken we samen met overheden om te kijken hoe wetten die vrouwen moeten beschermen beter nageleefd kunnen worden. Bijvoorbeeld met betere voorzieningen of juridische aanscherpingen.

Meebeslissen

In Zuid-Sudan is het niet overal gebruikelijk dat vrouwen meepraten op plekken waar beslissingen worden genomen. Met onze eerdere programma’s zijn er al belangrijke stappen gezet, zoals het opzetten van een netwerk voor vrouwelijke leiders. Ook is het aantal vrouwen in de politiek de laatste jaren toegenomen. Maar het is belangrijk dat meer vrouwen opstaan om het land vooruit te helpen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarom zetten we programma’s op om (jonge) vrouwen aan te moedigen om mee te doen. En ondersteunen we de juiste organisaties zodat ze meer invloed kunnen uitoefenen op de overheid.

Lange rijen bij de ziekenhuizen van mensen die niet geholpen konden worden. Een tekort aan zuurstofflessen en andere medische hulpmiddelen. In het voorjaar van 2021 leidde corona tot een noodsituatie in India en Nepal. Het was voor de samenwerkende hulporganisaties, waaronder Plan International, reden om voor deze en andere landen een Giro555-actie te starten. 

De actie ‘Samen in actie tegen corona’ bracht bijna 9,5 miljoen euro op! Met deze opbrengst zijn de hulporganisaties hard aan de slag gegaan. Plan International heeft direct in Nepal hulp opgestart. In eerste instantie door medische centra te ondersteunen met materialen zoals mondmaskers, beschermende kleding en andere hygiënische hulpmiddelen. Daarnaast hebben we, in nauwe samenwerking met lokale overheden, informatie verspreid over het virus en de werking van vaccins. Onder meer via radio, tv en door flyers uit te delen. Jongeren en vrouwelijke vrijwilligers hebben zich ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Plan International ondersteunt ondertussen vaccinatiecentra met medische hulpmiddelen, het faciliteren van schoon drinkwater en afvalbeheer. Het Giro555-project in Nepal loopt tot eind juni 2022 en ligt op schema. Toch moet er nog veel gebeuren. De vaccinatiebereidheid is hoog in Nepal, maar op het moment van schrijven is slechts 30 procent van de bevolking twee keer ingeënt.

In actie tegen corona in Nepal

Een Plan International-medewerker stapelt medische hulpmiddelen op

Kinderen op school in de provincie Kilifi

Klimaatverandering leidt in de landen waar we werken tot enorme problemen. In grote delen van Afrika hebben mensen te maken met enorme droogte. Oogsten mislukken en waterbronnen drogen op, waardoor het steeds moeilijker is om aan eten en drinkwater te komen. In Kenia loopt het aantal mensen dat een tekort heeft aan eten de komende maanden op naar meer dan twee miljoen. 

Deze schrijnende situatie raakt kinderen het hardst en dan vooral meisjes. Zij worden als eerste van school gehaald om bijvoorbeeld water te zoeken of bij te verdienen voor het gezin. Plan International komt daarom in actie in de zwaarst getroffen provincies van Kenia, onder meer met het opzetten en ondersteunen van lunchprogramma’s op scholen. Daardoor gaan meer kinderen naar school, omdat ouders hun kinderen dan een maaltijd minder hoeven te geven. De kinderen kunnen zich door de voedzame lunch bovendien beter concentreren, waardoor de schoolprestaties erop vooruit gaan.

Op een van de scholen in de provincie Kilifi, in het zuidoosten van Kenia, ziet leraar Kaingu Kazungu het effect van het lunchprogramma: “Eerst kwam maar 40 procent van de leerlingen elke dag naar school, nu zitten de klassen helemaal vol. We krijgen zelfs kinderen die nog niet de schoolgaande leeftijd hebben, maar omdat hun situatie thuis zo slecht is laten we ze toch komen.”


Lunchprogramma’s op Keniaanse scholen

Kinderen spelen bij een opvanglocatie in de regio Amhara

In de noordelijke regio’s van Ethiopië vindt een humanitaire crisis plaats. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld en hebben tekort aan eten, drinkwater en medische voorzieningen. Plan International is een van de organisaties die noodhulp verlenen in het gebied.

Ethiopië wordt geteisterd door geweld en conflicten. 3,4 miljoen mensen moesten hierdoor hun huis ontvluchten. Boeren zijn verjaagd van hun land en kunnen niet oogsten of zijn door plunderingen hun vee kwijtgeraakt. Voor al die mensen op de vlucht dreigt daardoor een tekort aan eten. Er zijn families die dagen achter elkaar geen eten hebben of proberen te overleven door bladeren te eten. Mensen hebben geen dak boven hun hoofd en slapen in de buitenlucht, of worden opgevangen in overvolle locaties zoals scholen. Voor kinderen en in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen levert dit onveilige situaties op. Kinderen worden bijvoorbeeld gedwongen om te werken in ruil voor eten.

In deze chaotische situatie ondersteunt Plan International families met alles waar een tekort aan is, zoals eten, drinkwater, kleding, matrassen, voorzieningen om te koken, medische hulp en hygiënische middelen. Ook zetten we kindvriendelijke ruimtes op waar kinderen veilig kunnen spelen en psychosociale hulp krijgen. Het voorkomen en tegengaan van de uitbuiting en mishandeling van kinderen en geweld tegen meisjes is prioriteit bij het verlenen van noodhulp. Verder proberen we zo snel mogelijk onderwijs op te starten voor gevluchte kinderen, zodat ze geen school hoeven te missen.

Werken in een regio waar conflicten plaatsvinden is zeer complex. De steeds veranderende situatie zorgt ervoor dat we ons constant moeten aanpassen. Ondertussen moeten we er ook voor zorgen dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen doen en dat hulpverlening veilig kan gebeuren. Op deze manier kunnen we de meest kwetsbare mensen op de best mogelijke manier ondersteunen. 

Op de vlucht in Ethiopië

wereldnieuws

Vrouwenprotest in Zuid-Sudan

“Het doel waarvoor ik werk maakt het verschil”

In Zuid-Sudan zijn we gestart met het nieuwe programma Leaders of Peace. In samenwerking met diverse partners en het ministerie van Buitenlandse Zaken werken we aan het verbeteren van de positie van meisjes en jonge vrouwen.

Hoewel er in 2017 officieel een einde kwam aan de burgeroorlog in Zuid-Sudan, zijn er nog altijd conflicten in verschillende delen van het land. Veel mensen leven in armoede, er is nauwelijks werk en de gezondheidszorg is slecht. In deze situatie komt fysiek of seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes helaas veel voor. 65 procent van hen heeft hiermee te maken, blijkt uit cijfers van Unicef. Het nieuwe Leaders of Peace-programma heeft als doel om de positie van meisjes en jonge vrouwen te verbeteren. Dat leidt tot minder geweld en meer zeggenschap.

Betere bescherming

Met Leaders of Peace gaan we voor blijvende verbetering. De normen moeten veranderen en dat doen we door samen te werken met jongeren- en vrouwenorganisaties. En, heel belangrijk, door ook mannen bij dit proces te betrekken. Van binnenuit kunnen vrouwen, mannen en jongeren werken aan verandering die breed wordt gedragen.

Ondertussen werken we samen met overheden en politie om vrouwen beter te beschermen tegen geweld. Nu zijn er nauwelijks gevolgen voor daders en hebben slachtoffers weinig te zeggen. Met trainingen leren we politiemensen om het welzijn van slachtoffers centraal te stellen. Ook werken we samen met overheden om te kijken hoe wetten die vrouwen moeten beschermen beter nageleefd kunnen worden. Bijvoorbeeld met betere voorzieningen of juridische aanscherpingen.

Meebeslissen

In Zuid-Sudan is het niet overal gebruikelijk dat vrouwen meepraten op plekken waar beslissingen worden genomen. Met onze eerdere programma’s zijn er al belangrijke stappen gezet, zoals het opzetten van een netwerk voor vrouwelijke leiders. Ook is het aantal vrouwen in de politiek de laatste jaren toegenomen. Maar het is belangrijk dat meer vrouwen opstaan om het land vooruit te helpen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarom zetten we programma’s op om (jonge) vrouwen aan te moedigen om mee te doen. En ondersteunen we de juiste organisaties zodat ze meer invloed kunnen uitoefenen op de overheid.

Een Plan International-medewerker stapelt medische hulpmiddelen op

Lange rijen bij de ziekenhuizen van mensen die niet geholpen konden worden. Een tekort aan zuurstofflessen en andere medische hulpmiddelen. In het voorjaar van 2021 leidde corona tot een noodsituatie in India en Nepal. Het was voor de samenwerkende hulporganisaties, waaronder Plan International, reden om voor deze en andere landen een Giro555-actie te starten. 

De actie ‘Samen in actie tegen corona’ bracht bijna 9,5 miljoen euro op! Met deze opbrengst zijn de hulporganisaties hard aan de slag gegaan. Plan International heeft direct in Nepal hulp opgestart. In eerste instantie door medische centra te ondersteunen met materialen zoals mondmaskers, beschermende kleding en andere hygiënische hulpmiddelen. Daarnaast hebben we, in nauwe samenwerking met lokale overheden, informatie verspreid over het virus en de werking van vaccins. Onder meer via radio, tv en door flyers uit te delen. Jongeren en vrouwelijke vrijwilligers hebben zich ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Plan International ondersteunt ondertussen vaccinatiecentra met medische hulpmiddelen, het faciliteren van schoon drinkwater en afvalbeheer. Het Giro555-project in Nepal loopt tot eind juni 2022 en ligt op schema. Toch moet er nog veel gebeuren. De vaccinatiebereidheid is hoog in Nepal, maar op het moment van schrijven is slechts 30 procent van de bevolking twee keer ingeënt.

In actie tegen corona in Nepal

Kinderen op school in de provincie Kilifi

Klimaatverandering leidt in de landen waar we werken tot enorme problemen. In grote delen van Afrika hebben mensen te maken met enorme droogte. Oogsten mislukken en waterbronnen drogen op, waardoor het steeds moeilijker is om aan eten en drinkwater te komen. In Kenia loopt het aantal mensen dat een tekort heeft aan eten de komende maanden op naar meer dan twee miljoen. 

Deze schrijnende situatie raakt kinderen het hardst en dan vooral meisjes. Zij worden als eerste van school gehaald om bijvoorbeeld water te zoeken of bij te verdienen voor het gezin. Plan International komt daarom in actie in de zwaarst getroffen provincies van Kenia, onder meer met het opzetten en ondersteunen van lunchprogramma’s op scholen. Daardoor gaan meer kinderen naar school, omdat ouders hun kinderen dan een maaltijd minder hoeven te geven. De kinderen kunnen zich door de voedzame lunch bovendien beter concentreren, waardoor de schoolprestaties erop vooruit gaan.

Op een van de scholen in de provincie Kilifi, in het zuidoosten van Kenia, ziet leraar Kaingu Kazungu het effect van het lunchprogramma: “Eerst kwam maar 40 procent van de leerlingen elke dag naar school, nu zitten de klassen helemaal vol. We krijgen zelfs kinderen die nog niet de schoolgaande leeftijd hebben, maar omdat hun situatie thuis zo slecht is laten we ze toch komen.”


Lunchprogramma’s op Keniaanse scholen

Kinderen spelen bij een opvanglocatie in de regio Amhara

In de noordelijke regio’s van Ethiopië vindt een humanitaire crisis plaats. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld en hebben tekort aan eten, drinkwater en medische voorzieningen. Plan International is een van de organisaties die noodhulp verlenen in het gebied.

Ethiopië wordt geteisterd door geweld en conflicten. 3,4 miljoen mensen moesten hierdoor hun huis ontvluchten. Boeren zijn verjaagd van hun land en kunnen niet oogsten of zijn door plunderingen hun vee kwijtgeraakt. Voor al die mensen op de vlucht dreigt daardoor een tekort aan eten. Er zijn families die dagen achter elkaar geen eten hebben of proberen te overleven door bladeren te eten. Mensen hebben geen dak boven hun hoofd en slapen in de buitenlucht, of worden opgevangen in overvolle locaties zoals scholen. Voor kinderen en in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen levert dit onveilige situaties op. Kinderen worden bijvoorbeeld gedwongen om te werken in ruil voor eten.

In deze chaotische situatie ondersteunt Plan International families met alles waar een tekort aan is, zoals eten, drinkwater, kleding, matrassen, voorzieningen om te koken, medische hulp en hygiënische middelen. Ook zetten we kindvriendelijke ruimtes op waar kinderen veilig kunnen spelen en psychosociale hulp krijgen. Het voorkomen en tegengaan van de uitbuiting en mishandeling van kinderen en geweld tegen meisjes is prioriteit bij het verlenen van noodhulp. Verder proberen we zo snel mogelijk onderwijs op te starten voor gevluchte kinderen, zodat ze geen school hoeven te missen.

Werken in een regio waar conflicten plaatsvinden is zeer complex. De steeds veranderende situatie zorgt ervoor dat we ons constant moeten aanpassen. Ondertussen moeten we er ook voor zorgen dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen doen en dat hulpverlening veilig kan gebeuren. Op deze manier kunnen we de meest kwetsbare mensen op de best mogelijke manier ondersteunen. 

Op de vlucht in Ethiopië

Plan International

Lees nu alle mooie verhalen in dit online magazine
Volledig scherm