Nieuws uit Nederland

Plan International Nederland
tegen racisme

13 miljoen euro voor Beiroet

Meisjesbesnijdenis: een erfenis
die je niet wilt krijgen

Plan International Nederland
tegen racisme

Plan International veroordeelt elke vorm van racisme. Wij willen bijdragen aan verandering door solidariteit te tonen met degenen die het voortouw nemen om geweld, onderdrukking en ongelijkheid te beëindigen. Om ook zelf een bewustere, antiracistische organisatie te worden, zullen we investeren in interne trainingen. We willen bewustwording creëren door gesprekken te voeren binnen onze organisatie en kritischer te kijken naar onze relaties met collega’s in programmalanden. Zo willen we bijdragen aan de veranderingen die nog hard nodig zijn.

13 miljoen euro voor Beiroet

Begin augustus vielen door een explosie in de haven van Beiroet meer dan honderd doden, duizenden gewonden en werden honderdduizenden mensen dakloos. Onder hen zijn 80.000 kinderen. Met de andere tien samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 is Plan International meteen een noodhulpactie gestart. De Nationale Actiedag op 14 augustus verliep ondanks de beperkingen door het coronavirus voorspoedig. De stand is nu 13 miljoen euro, geweldig! Hiervan hebben we direct noodhulp kunnen verlenen aan de slachtoffers in Beiroet, en ook de komende tijd kunnen zij nog op onze steun rekenen. En doneren kan hier nog steeds!

Meisjesbesnijdenis: een erfenis die je niet wilt krijgen

Jaarlijks lopen wereldwijd ruim drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Plan International zet zich in om een einde te maken aan deze schadelijke, en complexe, traditie. Dit doen we onder andere door voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s en de rechten van meisjes over hun eigen lichaam. En deze aanpak heeft succes.

In Ethiopië bijvoorbeeld hebben uitvoerige gespreken over meisjesbesnijdenis ertoe geleid dat meer dan honderd traditionele genezers zijn gestopt met besnijden en nu de dorpen langsgaan om tegen deze praktijk te getuigen.

Toch zien we dat ontwrichtende gebeurtenissen zoals de uitbraak van COVID-19 leiden tot een toename van het aantal besnijdenissen. Daarom is het heel belangrijk dat we mensen blijven informeren over de gevolgen van deze gruwelijke traditie zodat meisjes beschermd worden door hun ouders en hun community.

Ook u kunt zich inzetten voor deze meisjes, zelfs wanneer u er niet meer bent. Door Plan International Nederland op te nemen in uw testament, kunt u uw idealen laten voortleven en  meisjes laten uitgroeien tot sterke vrouwen die hun eigen beslissingen nemen.

Met uw nalatenschap begint hun toekomst!

Zie voor meer informatie: www.planinternational.nl/nalaten en www.planinternational.nl/meisjesbesnijdenis

Nieuws uit Nederland

Plan International
Nederland
tegen racisme

Plan International veroordeelt elke vorm van racisme. Wij willen bijdragen aan verandering door solidariteit te tonen met degenen die het voortouw nemen om geweld, onderdrukking en ongelijkheid te beëindigen. Om ook zelf een bewustere, antiracistische organisatie te worden, zullen we investeren in interne trainingen. We willen bewustwording creëren door gesprekken te voeren binnen onze organisatie en kritischer te kijken naar onze relaties met collega’s in programmalanden. Zo willen we bijdragen aan de veranderingen die nog hard nodig zijn.

13 miljoen euro voor Beiroet

Begin augustus vielen door een explosie in de haven van Beiroet meer dan honderd doden, duizenden gewonden en werden honderdduizenden mensen dakloos. Onder hen zijn 80.000 kinderen. Met de andere tien samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 is Plan International meteen een noodhulpactie gestart. De Nationale Actiedag op 14 augustus verliep ondanks de beperkingen door het coronavirus voorspoedig. De stand is nu 13 miljoen euro, geweldig! Hiervan hebben we direct noodhulp kunnen verlenen aan de slachtoffers in Beiroet, en ook de komende tijd kunnen zij nog op onze steun rekenen. En doneren kan hier nog steeds!

Meisjesbesnijdenis: een erfenis die je niet wilt krijgen

Jaarlijks lopen wereldwijd ruim drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Plan International zet zich in om een einde te maken aan deze schadelijke, en complexe, traditie. Dit doen we onder andere door voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s en de rechten van meisjes over hun eigen lichaam. En deze aanpak heeft succes.

In Ethiopië bijvoorbeeld hebben uitvoerige gespreken over meisjesbesnijdenis ertoe geleid dat meer dan honderd traditionele genezers zijn gestopt met besnijden en nu de dorpen langsgaan om tegen deze praktijk te getuigen.

Toch zien we dat ontwrichtende gebeurtenissen zoals de uitbraak van COVID-19 leiden tot een toename van het aantal besnijdenissen. Daarom is het heel belangrijk dat we mensen blijven informeren over de gevolgen van deze gruwelijke traditie zodat meisjes beschermd worden door hun ouders en hun community.

Ook u kunt zich inzetten voor deze meisjes, zelfs wanneer u er niet meer bent. Door Plan International Nederland op te nemen in uw testament, kunt u uw idealen laten voortleven en  meisjes laten uitgroeien tot sterke vrouwen die hun eigen beslissingen nemen.

Met uw nalatenschap begint hun toekomst!

Zie voor meer informatie: www.planinternational.nl/nalaten en www.planinternational.nl/meisjesbesnijdenis

Plan International

Lees nu alle mooie verhalen in dit online magazine
Volledig scherm